top of page

Coride

Sverige

Coride är en samåkningstjänst, en digital bilpool, som lanserades i Sverige under 2022. Tjänsten består av en mobil app som hjälper samåkande pendlare att hitta varandra och att hantera kostnadsdelningen mellan dem.

bottom of page